Skip directly to content
This is the archive site of Global Sustainability Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Michał Dróżdż

Location 2016: 

Project(s)

Stworzenie oazy dla drobnego ptactwa np. wróbelka w istniejących parkach
Michał Dróżdż's picture