Skip directly to content
This is the archive site of Global Sustainability Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

ZASTRZYK WITAMIN

SENIORZY

budowanie zaangażowania seniorów/ kanały przekazywania informacji/ torba papierowa/ przekazywanie/ ułatwienia spotkań

Team members

Creative Commons Licence