Skip directly to content
This is the archive site of Global Sustainability Jam 2011-2018. From 2019 on please visit http://globaljams.org.

Widziałeś Wróbelka?

Stworzenie oazy dla drobnego ptactwa np. wróbelka w istniejących parkach

Chcemy zaangażować lokalną społeczność i firmy ogrodnicze w stworzenie swoistej oazy dla dziko żyjącego ptactwa w miastach. Naszym celem jest ograniczenie dominujących gatunków agresywnych przy zapewnieniu odpowiednich warunków dla drobniejszych gatunków jak wróble i gile. W już istniejących parkach dzięki pomocy osób prywatnych, ekologów, i lokalnych firm powstaną specjalne karmniki dla osobnych gatunków, oraz automaty ze specjalną ptasią karmą z których będą mogli skorzystać odwiedzający park ludzie, w tym turyści. Ponadto parki zostaną odgrodzone od hałasu specjalną roślinnością, z poszczególnych częściach zostaną nasadzone rośliny sprzyjające zagnieżdżaniu się ptacta. Udział osób i firm w powstawaniu parku zostanie uhonorowany specjalnymi tablicami informacyjnymi przy wejściach do parku. Szczegóły w prezentacji - przedstawiamy nasze rozwiązanie dla planowanego parku społecznego na Podgórzu.

Submission files

Team members

Creative Commons Licence